Díszműkovácsolás

Jancsó Gergely díszműkovács iparművész oldalai

Gépi kalapáccsal végzett alapműveletek


A kovácsüllőn végzett műveletek alapelvei, bár azonosak a gépi szabadkézi kovácsolás műveleteivel, mégis mutatkoznak eltérések a berendezések és a kovácsolandó darabok nagyságában. Gépi szabadkézi kovácsolásnál a darabsúlyok lényegesen nagyobbak. Az anyag mozgatásához már gépi berendezés szükséges. A kovácsműhelyek darukkal, szállítóberendezésekkel felszereltek.

A kovácsolás alapját képező főműveleteket a következők szerint csoportosíthatjuk:

Nyújtás és szélesítés

Zömítés (duzzasztás)

Vágások módozatai

Lyukasztás-hasítás és gyűrűkovácsolás

Hajlítás, csavarás

Az alapműveletekben előforduló hibák és javításuk

Még a szakszerűen végzett alapműveleteknél is előfordulnak meghibásodások. Ezek egy része kellő szakértelemmel javítható. A nem javítható meghibásodások selejtet okoznak. Az alapműveletek végzése közben az alábbi meghibásodások keletkezhetnek:

Nyújtásnál, szélesítésnél: helytelen anyagelforgatás; a kalapács teljesítménye nem felel meg a darab méretének; helytelenül megválasztott munkafogások; helytelen kiindulási keresztmetszetek; a felületbe túlzottan behatoló szerszámok. Ezek a behatolások a kovácsdarab felületén mélyedéseket, éles sarkoknál rágyűrődéseket okoznak, így selejtté válik a darab. Gyakori meghibásodást okoz a kovácsolás alsó és felső hőfokhatárának be nem tartása.

Zömítésnél a helytelen zömítési hosszúság megválasztása kihajlást, többszöri visszaegyengetése felületi rágyűrődéseket okoz. A helyes 2–3,5-es érték betartásával kiküszöbölhető a meghibásodás.

Vágások műveleteinél: a rövidre vágott darab, a vágó helytelen tartása ferde felületet eredményez. Bevágásnál, beszabásnál a szerszám túlzottan hatol be a darabba. Ha a vállak nincsenek egy síkban, vagy több váll képződik egymás mellett, ezek lekovácsolása repedésekhez vezet.

Lyukasztásnál, hasításnál: nem a bejelölt helyen lyukasztunk, a lyukasztót ferdén tartjuk. Nagyobb az alátétgyűrű ürege a megengedett méretnél, így nagy lesz a darab benyomódása. Ha a lyukat nem fokozatosan tágítjuk, a lyukoldalak nem bírják a nyúlást, kiszakadnak. Ha hasításnál nem lyukasztottuk elő a darabot, az kireped.

Hajlításnál, csavarásnál: a darab helytelen hevítése miatt a külső részek megrepednek. Nagy a keresztmetszet-csökkenés, a zömítést nem vette figyelembe a kovács; csavarásnál ha nem vesszük figyelembe az anyagelmozdulás szögértékét stb.

Kovácsolás közben a fenti meghibásodásokat gondos és szakszerű munkával teljesen kiküszöbölhetjük.